Over de registerpodoloog

Een erkende paramedische voetspecialist

Een registerpodoloog is een erkende paramedische voetspecialist. De registerpodoloog herkent en behandelt evenals de podotherapeut voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Cliënten met deze aandoeningen kunnen bij de registerpodoloog terecht voor advies en behandeling om klachten te verhelpen of te verminderen en (ernstige) complicaties te voorkomen.

Bij systeemziekten als reuma en diabetes speelt de registerpodoloog een belangrijke preventieve rol ter voorkoming van klachten en (ernstige) complicaties. Hij herkent risicofactoren en geeft preventieve voorlichting en advies aan de cliënt.

Iedereen mag zich ‘podoloog’ noemen, deze titel is niet beschermd. Niet iedereen mag zich registerpodoloog noemen. Dit mag alleen als iemand de opleiding tot registerpodoloog succesvol heeft afgerond en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de podologie van Stichting LOOP.

Meer informatie

Selecteer hieronder een onderwerp voor meer informative over de registerpodoloog:

Opleiding registerpodoloog

De registerpodoloog heeft een deeltijdopleiding gevolgd aan de Academie voor Podologie. Dit is een deeltijdopleiding van 4 jaar, voor fysiotherapeuten is deze vierjarige opleiding terug gebracht naar 2 jaar. Het Centraal Examenbureau voor de Podologie (CEP) neemt het examen registerpodoloog af. Dit examen sluit aan op het beroepscompetentieprofielen dat door Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) is vastgesteld.

Het laatste deel van de deeltijdopleiding tot registerpodoloog is door Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO) op hbo-niveau geaccrediteerd. Afgestudeerden van deze opleiding ontvangen het officiële diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland en worden daarmee opgenomen in het register van de SHO. Dit register is raadpleegbaar door iedereen, dus ook door verwijzers en zorgverzekeraars.

Gedurende de opleiding zijn er diverse momenten dat de student stage loopt. Dit doet hij bij een registerpodoloog die ingeschreven staat bij Stichting LOOP of bij een podotherapeut die aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Wet BIG

Alle individuele zorgverleners - dus ook podotherapeuten en registerpodologen - vallen onder de algemene bepalingen van de Wet BIG zoals artikel 88 (beroepsgeheim) en artikel 96 (strafbepalingen).

De kwaliteit van de geleverde zorg wordt door beide beroepsgroepen zonder bemoeienis van de overheid georganiseerd. Stichting LOOP heeft voor de bewaking van de kwaliteit van geleverde zorg het kwaliteitsregister voor de podologie opgericht. Elke registerpodoloog moet in dit register ingeschreven staan, vandaar de term registerpodoloog.

Podotherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP). Zij hebben weliswaar een opleidingstitelbescherming op grond van Art. 34 in de Wet BIG, maar zij zijn niet BIG geregistreerd. Deze opleidingstitelbescherming waarborgt natuurlijk niet dat ook kwalitatief goede zorg wordt geleverd, maar zegt iets over het opleidingsniveau. De kwaliteit van de geleverde zorg daarentegen is verankerd in het kwaliteitsregister voor paramedici, waarin zo’n 70% van alle podotherapeuten is opgenomen.

Vergoedingen zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars erkennen de zorg die door een registerpodoloog geleverd wordt. De behandeling en de verstrekte hulpmiddelen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed en gaan daarom niet ten kosten van het eigen risico. Op de website van LOOP is een actueel overzicht van vergoedingen te vinden. Klik op de onderstaande knop!

Wordt uw behandeling vergoed?

Deel deze pagina

Wij delen graag onze kennis

Podozorg Nederland is een groep gelijkgestemde podologen, die samen maar één ding willen: de allerbeste zijn in hun vak. Dat kan alleen bereikt worden als we blijven leren en ontdekken. Daarom delen wij wekelijks onze kennis.